robador-filtro-para-web

El Premi Raval d’Investigació «Joaquín Jordá» vol incentivar estudis i treballs en el camp de les ciències humanes i socials relacionades amb el Raval per tal d’enriquir el coneixent del barri, reforçar la seva identitat i cohesionar la comunitat que hi viu, contrarestant la imatge sovint simplificadora i estigmatitzant que es projecta sobre aquest barri, la seva història i la seva gent.

Recordem a Joaquín Jordà (Santa Coloma de Farners, la Selva, 1935 – Barcelona, 2006) perquè va ser un veí del Raval, concretament del carrer de la Cera. Com si no pogués ser d’un altre manera es va implicar en la lluita que les gents del barri mantenien contra tots els que han volgut aprofitar-se del territori i la seva gent. El 1998 després de patir un infart cerebral abandona Madrid i torna a Barcelona. Creia que retornant a Barcelona –«una ciudad muy geométrica, muy racionalista»- recuperaría una «memoria antigua, más automàtica». I va caure al barri del Raval «un barrio que de racional no tiene nada».

Anuncios