El termini de presentació de treballs per a la segona edició del premi s’iniciarà el 6 de febrer de 2017 i finalitzarà el 28 d’abril de 2017.

De l’1 de maig al 30 de juny: lectures jurat i selecció 10 millors.
30 setembre: veredicte del jurat.

Els treballs s’hauran de lliurar al registre dels Serveis Centrals del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Rambles 88, 3a planta, de dilluns a divendres de 9 a 13h per correu certificat o personalment.

Anuncios